למענה אישי והטבות מיוחדות התקשרו 0508455245

זכויות יוצרים לאתר – כללי

לפי דיני זכויות יוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, הזכויות על כל בפרסומי האתר שייכות לבעלי האתר.

זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, מפות, קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן).

זכויות היוצרים אלה לא יכולו אם כן נקבע באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

עמודי אתר האינטרנט שלנו מוגנים על ידי בזכויות יוצרים.

כל העתקה, שינוי, תרגום, אחסון ועיבוד באמצעי תקשורת אחרים, לרבות אחסון או עיבוד באמצעים אלקטרוניים מוגן על ידי זכויות יוצרים.

שימוש בחומרי האתר
כל שימוש מלא או חלקי מעין זה יצריך אישור בכתב מראש מצד artNsmart.

התכנים והמבנה של אתר האינטרנט מוגנים על ידי זכויות יוצרים.

כל העתקה של המידע או הנתונים, בעיקר השימוש בתמונות, משחקים, טקסטים או חלקי טקסטים או תמונות, מצריכה הסכמה בכתב מראש של artNsmart.

האיורים גם הם, מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים. זכויות ההפצה וההעתקה מוחזקות בידי artNsmart.

המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.

כל מצטט, חייב כאמור לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא האתר ובין אם הוא גורם אחר.

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן.

או גם כל פעולה שעלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת artNsmart.