למענה אישי והטבות מיוחדות התקשרו 0508455245

שמירה על פרטיות

באתר artNsmart אנו מתחייבים על מדיניות הפרטיות, שמירה על פרטיות המשתמש, בסודיות מוחלטת.

כל מידע אשר הגיע ו/או יגיע לרשותנו, במסגרת התקשרות מול המשתמש, לרבות מידע שהגיע לידינו מגורמים אחרים הקשורים למשתמש.

למעט לשימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה על ידי המשתמש ואשר נעשה עבור המשתמש ולטובתו בלבד.

אתר artNsmart לא ימסור ו/או יעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, חומר או מידע שהועבר על ידי המשתמש ולא יעשה בו כל שימוש.

למעט השימוש הנדרש לצורך ביצוע המשימה שהוטלה על ידי המשתמש ואשר נעשה עבור המשתמש ולטובתו בלבד.

אתר לימודיסק לא ימסור ו/או יעביר, במישרין או בעקיפין, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, מידע שהועבר על ידי הלקוח דרך האתר הזה

מידע, כולל פרטי המשתמש ודרכי ההתקשרות אתו ללא הסכמת המשתמש.

מדיניות הפרטיות – שמירה ע”י עובדים

אתר artNsmart ידאג לכך שכל אחד מן העובדים אשר תהיה לו גישה למידע יתחייב על סודיות, קודם למתן אפשרות הגישה למידע.

לעובדי החברה לא תהיה גישה לפרטי האשראי שנמסרו ע”י הלקוח למטרת רכישת מוצר דרך האתר או באמצעות הטלפון.

יחד עם זאת, אתר artNsmart שומר לעצמו את הזכות לשלוח למשתמשי האתר אשר נתנו הסכמתם לכך, או בהתאם לכל דין, חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או פעילויות של האתר.

במידה ואינכם מעוניינים לקבל או להמשיך ולקבל כל חומר פרסומי כאמור, תוכלו להיגרע מרשימת התפוצה אליה נשלחות הודעות אלה.

עשו זאת, ע”י הקלקה על הקישור הנלווה לכל ההודעות שישלחו, ופעולה בהתאם להוראות שיופיעו.

מדיניות הפרטיות חשובה לצוות אתר artNsmart , על כן הוא נוקט באמצעים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של כלל המשתמשים, למעט מידע שנמסר לשם פרסומו.

עם זאת, אין לנו דרך להבטיח לחלוטין כי מידע שנמסר דרך האינטרנט לא ייחשף, שלא על-ידי פעולה וולונטרית של האתר.

ראה גם: תנאי השימוש | אודות artNsmart